Onze werkwijze

Offerte

Onze offertes zijn duidelijk, uitgebreid en gebaseerd op de bestek-aanvraag. Eventuele alternatieven en betere oplossingen(altijd conform de BRL) worden met u besproken. De offerte bieden wij tezamen met een project gericht verwerkingsadvies aan, zodat u duidelijk weet waar u aan toe bent.

Opdracht

Bij een afrondend gesprek maken wij samen met u een opdracht kaart, welke wij aan u en ons uitvoeringsteam bevestigen, zodat alle partijen duidelijk weten wat de uitgangspunten zijn. Na iedere opdracht wordt een overzichtelijk project-gebonden detailboek gemaakt.

Uitvoering

Verantwoordelijk project leider Ad van Raam of Bas Boere zal vooraf contact hebben met uw uitvoerder op de bouwplaats, om het geheel duidelijk door te spreken. Bij start van onze werkzaamheden zal er een voorinspectie plaatsvinden door de onafhankelijke instantie IKOB-BKB. Zij controleren of de voorbereidingen voldoende zijn getroffen om met de werkzaamheden aan te vangen. Tijdens het gehele bouwproces is de project leider verantwoordelijk; IKOB-BKB blijft tussentijds inspecties uitvoeren ten behoefe van ons KOMO procescertificaat. Als het project gereed is, wordt een eindinspectie uitgevoerd; dit is mede de basis voor afgifte van het certificaat van de 10-jarig verzekerde-garantie.

Onze medewerkers vullen dagelijks hun dagrapporten in. Deze worden wekelijks gecontroleerd, zodat wij onze termijnstaten met u kunnen afrekenen. Op deze manier is er altijd een actueel overzicht van de verrichte werkzaamheden.

Tips voor uitvoering

  • Goede details zorgen voor goede aansluiting en minder vervuiling en schades.
  • Goede overstek van tenminste 3 cm bij waterslagen en daktrimmen zorgen voor aanzienlijk minder vervuiling.
  • De steiger dient op voldoende afstand van de gevel te worden geplaatst (25 cm plus isolatiedikte) hierdoor worden steigerslagen voorkomen.
  • Gevel vullende elementen dient u vanaf de buitenkant te stellen, hierdoor ontstaat een vlakkere gevel. Door ook de kozijnen in één lijn te stellen verhoogt het de esthetische kwaliteit.
  • Steiger met goede kappen en netten zijn van belang in zomer en winter. Zowel zon als wind en regen hebben invloed op het eindresultaat.
  • Het achteraf monteren van een lamp, naamplaatje of deurbel, kan alleen en eenvoudig met een speciale plug (de Sto-fix spiraal).
  • Er zijn inmiddels speciaal ontwikkelde pluggen beschikbaar waardoor u ook zware objecten als zonwering en privacy schermen kunt bevestgen. (Ejot 074-2551180).

 

Nieuws

Bedrijfsfilm

IJsselmonde 2017 in vogelvlucht > Lees meer

IJsselmonde 2016 !

Met een nieuw logo, huisstijl, een vernieuwd wagenpark en een toegetreden vennoot zijn wij klaar voor de toekomst! > Lees meer

IJsselmonde heeft de status VCA** bereikt

Vanaf November 2015 zijn wij met trots in het bezit van het VCA** certifcaat. > Lees meer

Contactgegevens

Gouderakstraat 55
3079 DB Rotterdam
Tel: 010 - 482 37 85
info@ijsselmonde.org